Witamy na stronie Gminy Wieniawa

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin i inwestycji w naszej Gminie. W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu uzyskania pomocy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa 

woj. mazowieckie
telefon telefon: 48 673 00 01

faks telefax: 48 673 02 44
email e-mail: ug_wieniawa@interia.pl


Placówka Terenowa KRUS w Przysusze informuje o przestrzeganiu zasad BHP podczas prac wykonywanych w okresie jesienno-zimowym.

szczegółowe informacje


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków przez producentów i plantatorów wiśni i porzeczki czarnej aby zrekompensować straty wynikające z niskich cen. Wsparcie będzie realizowane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.
Aby otrzymać taką pomoc, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do 15 października 2014 r. we właściwym biurze powiatowym Agencji ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie, że nie korzystało się z takiego wsparcia. Ponadto trzeba również przedstawić oświadczenie o powierzchnii, jaką zajmowały w 2014 roku owocujące uprawy czarnej porzeczki i wiśni.

Mieszkańcy Gminy Wieniawa

uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje odnośnie zbliżających się WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH wyznaczonych na dzień 16.11.2014 r. są na bierząco zmieszczane na niniejszej stronie w zakładce Informator gminny/WYBORY znajdujacej się po lewej stronie.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZYSUSZE INFORMUJE:
że w dniach od 15 do 22 września 2014 r. rozpocznie się jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.  

 


MIESZKAŃCY GMINY WIENIAWA

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XX.241.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 czerwca 2014 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wieniawie Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Wieniawie 66-9145-1040-2000-0055-2000-0001 lub w kasie Urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskac w pokoju nr 9 lub pod nr tel. 48 383 37 82. Poniżej zamieszczono przykładowo wypełniony wzór formularza "Polecenie przelewu", a także możliwość do własnoręcznego wypełnienia.

wzór 

polecenie przelewu - wydruk


I N S P E K C J A   W E T E R  Y N A R Y J N A

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PRZYSUSZE

dotyczy: informacji ws. przyjmowania tusz zwierząt

pobierz 

TURNIEJ LIGI GMINNEJ

                            TABELA WYNIKÓW

13.07.2014 r.

OLDBOJE : WIENIAWA

2:8

JUNIOR : KŁUDNO

1:2

20.07.2014 r.

WIENIAWA : JUNIOR

3:2

KŁUDNO : OLDBOJE

7:2

03.08.2014 r.

OLDBOJE  :  JUNIOR

 3:3

karne:

2:4

KŁUDNO  :  WIENIAWA

 1:3


Ponadto wręczono indywidualne puchary dla:

Najmłodszego zawodnika - PĘKALA MIKOŁAJ
Najstarszego zawodnika - SURMACZ WITOLD
Najlepszego bramkarza - STANIK TOMASZ
Najlepszego piłkarza - KOWALSKI JAROSŁAW


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

  


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje o rejestrowaniu gospodarstw rolnych prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich celem dokonania wpisu do rejesrtu zakładow podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który to wpis jest obowiązkowy.
Dokumenty niezbędne do zarejestrowania to:
- wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS  pobierz
 wniosek dostępny na stronie www.przysucha.psse.waw.pl w zakładce pliki do pobrania oraz w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej;
- zaświadczenie o nadanym nr identyfikacyjnym ARiMR.
OGŁOSZENIE

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe dla mieszkańców Gminy Wieniawa

Wójt Gminy Wieniawa informuje, że w dniach 07.04-15.05 
od godz. 9:00 do 15:00 w godzinach urzędowania 
Urzedu Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88
(sala konferencyjna), zainteresowanym rolnikom będzie świadczona pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe.
Przypominamy, iż termin składania wniosków do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze
rozpoczął się 15 marca 2014 roku i potrwa do 15 maja 2014 roku.


                                                                             Wójt Gminy Wieniawa

                                                                                             Witold StudzińskiPROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 
GMINY WIENIAWA

zarządzenie                    projekt programu               formularz konsultacyjny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przysusze
informuje, że od dnia 27.01.2014 r. nastąpiła zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przysusze.

Nowa siedziba mieści się w budynku przy ul. SZKOLNEJ 7, 26-400 Przysucha (III piętro - wejście północna klatka od strony basenu).

tel./fax 48 675 23 13
tel. kom. 607 180 633


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w WIENIAWIE

INFORMUJE, IŻ OD 27 STYCZNIA 2014 r.
nastąpiła zmiana lokalu.
Obecnie siedziba GOPS mieści się
w pomieszczeniach po byłym Komisariacie Policji w Wieniawie.
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
(wejście z lewej strony)

Telefon: 48 375-79-11- Kierownik i pracownicy socjalni

Telefon: 48 675-58-29 - Pracownik ds. realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

e-mail: gops.wieniawa@interia.pl


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że do badania zwierząt rzeźnych 
i mięsa poza rzeźniami na terenie powiatu przysuskiego zostali wyznaczeni:

lek. wet. Robert Ziomek, zam. Wieniawa,  ul. Szkolna 11, tel. 48 673 00 84, tel. kom. 0 605 132 663.
lek. wet. Andrzej Karkoszka, zam. Przysucha, ul. Hubala 37/3, tel. 48 675 35 16, tel. kom. 0 605 303 689.
lek. wet. Marek Kania zam. Wysokin, ul. Warszawska 6, tel. 48 671 60 27, tel. kom. 0 692 220 953
lek. wet. Krzysztof Bochyński, zam. Potworów, ul. Lipowa 26, tel. 48 671 30 95, tel. kom. 0 501 665 558.
lek. wet. Tomasz Pałka zam. Szydłowiec, ul. Iłżecka 26a, tel. 48 617 12 13, tel. kom. 0 604 736 811


Wójt Gminy Wieniawa

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy,  albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) - tekst jednolity -

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 17 II PIĘTRO  

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego .pdf   Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego .doc

Procedura zwrotu akcyzy w 2014 r.INFORMACJE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE:   PRAWO LOKALNE  ---->  Podatki i opłatyPRZEDSIĘBIORCO!

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściGMINNY PROGRAM

OPIEKI NAD ZABYTKAMI

NA LATA 2013- 2016

DLA GMINY WIENIAWA

(pobierz)UWAGA!!
Został uruchomiony 
NABÓR WNIOSKÓW
przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na
"PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH"
PRZEDSIĘBIORCO

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie
z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.
BROSZURA INFORMACYJNA


Opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłata produktowa
Opłata za substancje kontrolowane
Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie   OBWIESZCZENIE                  PROGRAM USUWANIA AZBESTU


INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Przysusze


Ulotka
Praktyczna wskaówki dla rolników w przypadku konieczności uboju
zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH!!!
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
im. L. Skowyry w Przysusze

paczka 1     paczka 2      paczka 3     paczka 4     INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW dot. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

INFORMACJA GOPS

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII
W PRZYSUSZE

informuje o wystapieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi

(*) Pismo INFORMACYJNE

(*) Informacja o chorobie APŚ


                                                   GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
                                                    W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
 

             WÓJT GMINY WIENIAWA                                               SEKRETARZ, SKARBNIK
                 WITOLD STUDZIŃSKI                                              ORAZ PRACOWNICY URZĘDU
          PRZYJMUJE INTERESANTÓW                                         PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW
    W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW                           W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
                     W PONIEDZIAŁKI                                                               CODZIENNIE
           W GODZINACH 14:00 - 16:00
                                       W GODZINACH PRACY URZĘDU
                                                        
                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                       MARIAN KORBA
                                                              PRZYJMUJE INTERESANTÓW
                                                     W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
                                                                            W PIĄTKI
                                                               W GODZINACH 10:00 - 16:00 

   Związek Gmin Radomka

    


      

 DZIELNICOWY REJONU NR IX
OBEJMUJĄCEGO TEREN 
GMINY WIENIAWA
  
 ST. SIERŻ. WOJCIECH POLAK
 


TEL. SŁUŻBOWY 506-865-380
48 675-42-66
W PRZYPADKU BRAKU POŁĄCZENIA: 48 675-42-00   
997 lub 11
INFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
.

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych 


Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieniawa tworzy i prowadzi Wójt Gminy od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieniawa obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
    1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
    2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
    3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
    4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
    1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
    2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Wieniawa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88,  oraz w załączniku.

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
Załaczniki:

- Informacja o rejestrze działalności regulowanej

- Wzór wniosku o wpis oraz oświadczenie o spełnienu warunkówINFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.Konsultacje mieszkańców
Gminy Wieniawa w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
.
Załaczniki:

- Zarządzenie Wójta Gminy Wieniawa z 30 stycznia 2012 roku wraz z załacznikiem.

- Formularz konsultacji projektu uchwały opieki nad zwierzętami bezdomnymiINFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis skrócony aktu małzeństwa, jeżeli związek małżeński zawarty został poza Gminą Wieniawa
- dowody osobiste - do wglądu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
tel. 48 483 37 79

TERMIN:

Medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość jubileuszu "Złote Gody" odbywa się po otrzymaniu z Mazowieckiego Urzedu Marszałkowskiego w Warszawie - Delegatura w Radomiu - medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Termin oczekiwania na medale wynosi obecnie 7-9 miesięcy od daty złozenia wniosku o ich nadanie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego wysyłą pismo do Jubilatów którzy zawierali związek małżenski w Gminie Wieniawa z prośbą o wypowiedzenie osobistegoudziału w uroczystości. Po uzyskaniu zgody na uruchomienie procedury związanej z nadaniem medali USC przkazuje Wojewodzie Mazowieckiemu - Delagatura w Radomiu wykaz jubilatów.

OPŁATY:

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

INFORMACJE DODATKOWE:

Osoby obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego - które zawarły związek małżeński poza Gminą Wieniawa - wyrażające chęć udziału w uroczystości jubileuszu, powinny zgłosić się osobiście do USC z odpisem skróconym aktu małżeństwa.
Ceremonia wręczenia medali przez Wójta Gminy Wieniawa odbywa się w Urzędzie Gminy Wieniawa, po uprzednim zaproszeniu Dostojnych Jubilatów.
Zaproszenia wysyłane są z ok. 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.
WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH JUBILEUSZU "ZŁOTYCH GODÓW" można uzyskać pod numerem
telefonu: 486730001
fax: 486730244
mail: ug_wieniawa@interia.pl
Osoba Kontaktowa: Kierownik USC Ryszard Kłak

PODSTAWA PRAWNA:

- art.19,art. 31 ust.3, art. 33 ust.2a Ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992r. Nr 90 poz. 450 ze zm.)
- § 2 ust.2 i 3, §4 ust. 2, § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szeczgółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r. Nr 277 poz. 2743 ze zm.).INFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

wybory 2011
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.


+++ Więcej informacji w zakładce Wybory oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

PROTOKOŁY GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
GMINA WIENIAWA
OBWÓD NR 1
 - Sejm, Senat
OBWÓD NR 2
- Sejm, Senat

 OBWÓD NR 3
 
- Sejm, Senat
OBWÓD NR 4
- Sejm, SenatBEZPŁATNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ROZWOJOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ DLA ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW Z TERENU GMINY WIENIAWA
[Ad: baner Ty i Ja]
+++ Więcej informacji w zakładce Projekty UE


PROGRAM
logoNabór uczestników
do Programu Wizyty Studyjne, realizowanego jako działanie międzysektorowe w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

[więcej informacji]VI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
VI edycja Konkursu fotograficznego
„Mazowsze bliskie sercu”

  VI edycja Konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”DOŻYNKI GMINNE 2011 - FOTO
DOŻYNKI GMINNE 2011 
dozynki dozynki dozynki dozynkidozynki dozynki dozynki dozynki dozynki dozynki dozynki dozynki
aby powiększyć zdjęcia
należy na zdjęciu wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać "pokaż obrazek"

.
+++[więcej zdjęć]
paczka 1 -Dożynki Gminne 2011 - 4,31MB (PDF)

paczka 2 -Dożynki Gminne 2011 - 4,37MB (PDF)

paczka 3 -Dożynki Gminne 2011
- 7,56MB (PDF)

paczka 4 - Występ grupy teatralnej Z.S.O. - 4,15MB (PDF)

paczka 5 - Mecz finałowy Pucharu Wójta 2011 - 5,93MB (PDF)
(paczki zdjęć są dość duże więć prosimy o cierpliwość w ich pobieraniu)


archiwum

Chcesz zobaczyć starsze
Informacje Dla Miszkanców
Przejdź do zakładki
"Archiwum Informacji"

Aktualności
logo
JUBILEUSZ PROBOSZCZA 50 LAT

ZŁOTY JUBILEUSZ „TOBIE PANIE ZAUFAŁEM”

W dniu 29 maja 2011 roku w Kościele Parafialnym p.w Św. Katarzyny w Wieniawie odbyła się uroczysta Msza [...]
Kamera internetowa
 

 
Copyright © 2009 Gmina Wieniawa. Wszystkie prawa zastrzeżone